Makedonya ve Kosova’da Bektaşiler

Merhum Baba Tahir Emini

Bektaşilik Makedanya ve Kosava'daki varlığı 14 ve 15. asırlara dayanır .(1450) Bu yayılış bütün Balkanı kapsamıştır. Bölgeye ilk girişi Sarı Saltık Baba, Hıdır Baba, Sersem Ali Dede ve Türkiye ile Horasan’dan gelen çok başka misyonerler tarafindan gerçkleşmiştir. Bu bölgelerde günümüze kadar gelen türbeler bunun en iyi şahitleridir. Osmanlıların döneminde daha da gelişmiştir. Çunkü devlet talikat şeyhlerini desteklemiştir. Yukanda ismi geçen dervişler büyük işler becerdiler ve devlete de yardımcı oldular. Sonuç olarak İslamiyet Arnavutluğa yerleşmiş oldu. Bu mistik doktrin Balkan toplumuna uyum sağımış ve her tarafına yayılmıstır. Toplumda mevcut alan adetlere uyum sağlayarak güzel süreçlerin gelişmesine sebep teşkil etmiş oldu.

 

XV. asırda ilk kurulan tekke Tetava’da (Kalkandelen) Sersem Ali Dede veya diğer ismiyle Harabati Baba tekkesi kurulmuştur. Tetova’da beş tekke daha vardı amma bugün maalesef mevcut değillerdir. Tetava kalesinde Bali Baba tekkesi, Tetova’nin kuzeybatı bölgesinde Yarar Baba, Koyun Baba, Sadruddin Baba tekkeleri vardı fakat günümüzde sadece Harabati Baba kalmıştır. Kamunist rejiminde Harabali Baba Tekkesi turistik amaçla kulanılmıştır. Makedanski Brod’da Hıdır Baba tekkesi bulunmakta ve 14. asıra kadar dayanmaktadır. Yeni tekke Kerçova’da Muharrem Baba tekkesi ismiyle 2004 yılında faaliyete başlamıstır. Kanatlar köyünde Dikmen Baba tekkesi ve inşaatta alan Kolec Prespa şehrinde bulunmaktadır. 25 tekkeden sadece bunlar kalmıştır.

 

Bektaşilerin degerleri ve faaliyetleri:

Bektaşilik islam’ı sadece kural koyucu bir hukuk sistemi olarak kabul etmeyip onu derin bir felsefe, hayat tarzı ve yeni gelişmelere gayet açık alan bir anlayış olarak görmektedir. Bu fikir vatan ve milletimiz için çok önemlidir. Peygamberimizin söylediği gibi vatansiz iman yoktur. Bu yüzden Arnavutlukta bu anlayış Bektaşilik tarafindan on planda tutulmaktadır. Bektaşilik insan ruhunu temizlemek ve dini kalben hisetmek demektir. Birlik, gelişme ve ilerleme konulan Bektaşi anlayışının temel konulandır. Birlik dediğimizde Bektaşilik temsilde dede otoritesine dayanmaktadır. Gelişme ise kültür, insancılık, bilgi, eğitim kuramlarına özen göstermektedir.

 

Makedonya'da Bektaşi Birliği müessesesi bulunmaktadır ve Bektaşi faaliyetlerini bu kurum tertiplemektedir. Bu birlik devletin hukuk sistemine uygun şekilde kurulmuş ve faaliyet göstermektedir. Komunizm rejiminde Bektaşiler asimile edildi ancak yine de demokrasinin gelmesiyle az da olga faaliyetler başlamış oldu. Bektaşilik bütün dünyada yayılır fakat onlari temsil eden mutlaka dedebabalık makamıdır ki bugün Tiran'da bulunmaktadlr. Ve Bektaşi kanununa uygun alan bu davranış asla bozulmamalıdır.

Bektashi Cloud

User login

Navigation

Who's online

There are currently 0 users and 44 guests online.